A tanterv

A hagyományos gyümölcsösökkel foglalkozó tanterv/tananyag az egyik  legfontosabb tervezett projekteredmény. Az ESTO Projekt célja, hogy az ECVET (Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer) kritériumok alapján kifejlesszen egy kimenet-orientált szemléletű tantervet. A tanterv lefedi a legfontosabb, hagyományos gyümölcsösökkel kapcsolatos tudáselemeket: gyakorlati pomológia, gyümölcsös kezelés, termék előállítás és marketing. A tananyag egységekből, „Unit”-okból épül fel, és a tanulási eredményekben megfogalmazásra kerül, hogy az adott területen a tanulóknak milyen tudás, készségek és képességek elérése szükséges. A tananyag lehetőséget biztosít a tanítani, tanulni vágyóknak, vagy éppen a hagyományos gyümölcsösökhöz kapcsolódó  új, vagy elfeledett ismeretek, módszerek újra felfedezéséhez. A tananyag a formális és informális oktatási intézmények és szervezetek és minden más érdekelt számára ajánlott. Az átfogó forrásanyag-gyűjtemény a tananyag használatát szolgáló alátámasztó eszköz.