Videnssamling

På grundlag af materiale screeningen og analyse af traditionelle frugthave-relaterede emner er der lavet en omfattende videnssamling med hvor de forskellige materialer stammer fra. Denne videnssamling af materiale omfatter tilgængelige litteratur, kontakter, links, kurser og også en billedsamling til de forskellige emner relateret til traditionelle frugthaver som pomologi, pleje & vedligehold og forarbejdning og afsætning af frugthavens produkter. Videnssamlingen giver et solidt grundlag af forskellige væsentlige kilder, ikke kun for fremtidige brugere af undervisningsplanen, men også for interesserede eksperter og offentligheden.