Centrum Edukacji Ekologicznej w Styrii

Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark - UBZ (Centrum Edukacji Ekologicznej w Styrii) powstało w 2001 roku z inicjatywy samorządu Styrii i ekologicznej organizacji pozarządowej. Centrum jest kontynuacją działań edukacyjnych, które prowadziła założona w 1983 roku instytucja edukacji ekologicznej ARGE Umwelterziehung.

Misją Centrum jest prowadzenie różnego rodzaju edukacji ekologicznej począwszy od przedszkola aż do studentów i nauczycieli. Przy czym głównym celem jest przekazywanie wiedzy przy użyciu nowoczesnych metod dydaktycznych i innowacyjnych narzędzi edukacyjnych.

Centrum Edukacji Ekologicznej współpracuje zarówno z  instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi na poziomie lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym.

Zajęcia edukacyjne dotyczą takich zagadnień jak: ochrona środowiska, ekologiczny ślad, zmiany klimatyczne, woda czy zanieczyszczenie powietrza. Profesjonalny zespół opracowuje atrakcyjne dla każdej grupy wiekowej materiały dydaktyczne; każdego roku ponad 6000 uczniów i 300 nauczycieli korzysta z oferty edukacyjnej Centrum w Styrii.

 

Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark

Brockmanngasse 53
A-8010 Graz
Austria

Tel +43 316 835404
Fax +43 316 817908

E-mail: office@ubz-stmk.at
www.ubz-stmk.at