Novel Curriculum Developed

November 2013

The first milestone is now accomplished: The curriculum for the qualification of  „experts in traditional orchards“ for students at vocational schools, universities and adult educational institutions was developed. Based on this curriculum, the pilot course will be tested in "pilot orchard schools" in partner countries before the project end (December 2014). more


Europæiske partnere hjælper med at beskytte traditionelle frugthaver

October 2012

Bevarelse traditionelle frugthaver i Europa er det ambitiøse mål om et nyt projekt. Partnere fra seks europæiske lande samler ekspertise i den mest traditionelle metode med frugtavlog præsenterer moderne strategier til markedsføring af regionale fødevarer. Projektet vil introducere et undervisningsmateriale, der skal stilles til rådighed for erhvervsskoler, universiteter og i voksenuddannelse. more