Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach (Polska) jest jednostką badawczo-rozwojową nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powstał 1 stycznia 2011 roku w wyniku połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, założonego w 1951 roku, i Instytutu Warzywnictwa, założonego w 1964 roku. Obecnie znajdują się w nim 4 oddziały – sadownictwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne i pszczelnictwo, w których zatrudnione są 582 osoby, w tym 186 pracowników naukowych.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewich prowadzi badania z zakresu fizjologii, biochemii, biologii molekularnej, biotechnologii, hodowli twórczej, ochrony zasobów genowych, patologii roślin, przechowalnictwa i prztwórstwa owoców i warzyw, bezpieczeństwa żywności, inżynierii ogrodnictwa, ekonomii i marketingu, uprawy roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, uprawy grzybów jadalnych i pszczelnictwa. Podejmowane badania prowadzone są w ramach działalności statutowej i zewnętrznych projektów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Instytut zaangażowany jest w działalność usługową. W kilku certyfikowanych laboratoriach wykonuje analizy żywności. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach jest również ważnym centrum nauczania i szkolenia. Ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Jest też upoważniony do prowadzenia studiów podyplomowych.

 

Instytut Ogrodnictwa

Pomologiczna 18
PL 96-100 Skierniewice
Poland

Fon.: +48 46 8332021

E-mail: io@inhort.pl www.inhort.pl