Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie jest szkołą z prawie 90-letnią tradycją. Od 1 stycznia 2008 roku organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła posiada bogatą ofertę kierunków kształcenia: technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu i technik hodowca koni. Na poziomie szkoły zawodowej uczniowie mogą zdobyć wiedzę z zakresu dwóch zawodów: mechanik-operator maszyn i pojazdów rolniczych oraz kucharz.

Nowoczesne i dobrze wyposażone warsztaty szkolne to główne zaplecze edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego. Zajęcia praktyczne realizowane są w zależności od nauczanego zawodu, bądź  to w nowoczesnych i dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych, bądź w pracowniach gastronomicznych, jak również na poletkach uprawnych o łącznej powierzchni ponad 20 ha. Nauka jazdy ciągnikiem rolniczym, samochodem czy kombajnem zbożowym realizowana jest  na znajdującym się na terenie szkoły nowoczesnym placu manewrowym. Uczniowie mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gastronomicznych, jak również w specjalistycznych gospodarstwach rolnych.

Zespół Szkół w Golądkowie łączy tradycję z nowoczesnością. Szkoła wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji i historii wyposażając jednocześnie w wiedzę i umiejętności dające absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy w nowoczesnej gospodarce  lub umożliwiające kontynuowanie nauki na dowolnie wybranej uczelni. 

Uczniowie rozwijają swoje pasje związane ze sportem, jazdą konną, tańcem ludowym i nowoczesnym, rolnictwem przyjaznym środowisku i wieloma innymi dziedzinami. Łączą teorię z praktyką poprzez liczne wyjazdy studyjne  i aktualizują swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i seminariach.

Mocną stroną Zespołu Szkół w Golądkowie jest współpraca z instytutami naukowymi i uczelniami wyższymi, która zapewnia młodzieży nieograniczony dostęp do specjalistycznej literatury oraz nowych technik i technologii.

 

J. Dziubińska Agricultural Education Centre

Golądkowo 41
06-120 Winnica
Poland

Fon. +48 (0-23) 691 40 73
Fax: +48 (0-23) 691 40 83

E-mail: sekretariat@zsgoladkowo.eu
www.goladkowo.pl