Om ESTO-Teamet

Tyskland

Partner sammenslutningen består partnere med forskellige baggrunde, der er involveret i forskellige aspekter af dyrkning og vedligehold af traditionelle frugthaver. For at øge netværks­orientering og udbrede tilgange til projektet, lægger vi stor vægt på at inddrage part­nere fra forskellige sektorer (landbrug, uddannelse, landbrug, gartneri, miljøsektoren osv.). Den tyske non-profit Thüringer Ökoherz e.V., der fremmer økologisk landbrug, landskabs­pleje og en samlet miljøvenlig livsstil i Thüringen, er ansvarlig for projektets koordinering og ledelse. Desuden er Tyskland repræsenteret ved Grüne Liga Thüringen e.V. en anden non-profit, aktiv i dyrkning af traditionelle frugthaver, vedvarende energi, bæredygtig udvikling og miljøpolitik i almindelighed

Østrig

To partnere fra Østrig er involveret i ESTO projektet: OIKOS er en organisation, der udfører forskning om alle aspekter af miljøbeskyttelse og bedste praksis i naturbeskyttelse. OIKOS præsenterer en bred praktisk erfaring på grænsefladen mellem landbrug og økologi (f.eks pomologi), og uddannelse i naturen, som vil berige projektet. Den anden østrigske projekt partner, der kommer fra uddannelsessektoren, er OWET - Skolen for Frugt Dyrkning og IT, som spiller en afgørende rolle i projektet og bidrager med deres pædagogiske og undervisningsmæssige erfaringer til undervisningsplanen.

Polen

Tre polske partnere, der dækker tre forskellige erhvervssektorer, er medlemmer af partner sammenslutningen. Social Ecological Institute er aktiv i udviklingen af ​​landdistrikterne, indførelse af platforme for samarbejde, selvejende projekter og initiativer inden for økologisk landbrug, beskyttelse af biodiversitet og bæredygtig udvikling. Research Institute for Havebrugsproduktion udfører generelle forskningsaktiviteter, f.eks inden for pomologi, blomsterdyrkning og biavl og betragtes som en ekspert i traditionelle frugthaver i Polen. Desuden er instituttet et anerkendt undervisnings- og træningscenter med pædagogisk erfaring. J. Dziubińska Agricultural Education Centre er en landbrugsskole, der sigter mod inklusion af økologiske og traditionelle frugthaver i deres undervisnings- og uddannelsesprocesser. Skolen giver værdifulde pædagogiske kompetencer og vil være blandt de institutioner, der i første omgang tester den traditionelle frugthave undervisningsplan.

Ungarn

Ecolinst - Ecological Institut for Bæredygtig Udvikling har til formål at udvikle og fremme økologisk kultur, den økologiske forbrugerbevidsthed og miljømæssige (økologiske) undervisning i Ungarn. Ecolinst bestræber sig på at beskytte de traditionelle frugthaver og udforme landbrugets økosystemer, der matcher de naturlige forhold. Corvinus Universitetet i Budapest, Department of Pomology har erfaringer i uddannelse og forskning. De tilbyder flere kurser, f.eks beskæftiger de sig med frugthave vedligehold, gamle frugtsorter og økologisk landbrug. Med deres praktiske og empiriske viden, bidrager CUB til udarbejdelse af høj kvalitets projektmateriale.

Frankrig

Solagro's ambition er at udvide omfanget af muligheder inden for områderne energi, landbrug og miljø i Frankrig. På baggrund af mange års erfaring samarbejder Solagro med et bredt netværk af institutioner i Frankrig og i Europa, der arbejder i forskellige områder af landbrug og miljø. Solagro er også aktiv i uddannelse, ved at organisere kurser for studerende, rådgivere og landmænd. Solagro understøtter traditionelle frugthaver ved at indlede lokale pilotprojekter, der beskæftiger sig med deres vedligehold, produktfremstilling, kommunikation, træninger og politisk arbejde.

Danmark

Blomstergården er et lille privat erfaringscenter, med have og frugttræssamling, som backup for Københavns Universitet. De indsamler genetiske materiale af frugter fra danske haver, med henblik på at fastholde og øge frugt biodiversiteten i Danmark. Blomstergården er også et voksenuddannelsescenter, der organiserer workshopper og offentlige arrangementer, der beskæftiger sig med de traditionelle frugthaver