Az ESTO-csapatról

Németország


A partner konzorcium tagjai különféle hátterű partnerek, akik a hagyományos gyümölcsös gazdálkodás és termesztés különböző aspektusaiban érintettek. A hálózat-orientáltság  erősítése és a kultúra terjesztésére miatt is  nagy jelentőséget tulajdonítunk a partnerek különböző ágazatokból (mezőgazdaság, oktatás, mezőgazdasági, kertészeti, környezetvédelmi szektor stb.) való bevonására.

A német Thüringer Ökoherz egyesület segíti a biogazdálkodás, a tájvédelem és általában a környezetbarát életmód terjesztését Türingiában. Ez a szervezet a projektvezető, feladata a koordináció és az irányítás.

Mellette Németországot képviseli még a Grüne Liga Thüringen egyesület is, akik tevékenyek a hagyományos gyümölcsös gazdálkodás és termesztés, a megújuló energiák, a fenntartható fejlődés és az általában vett környezetvédelmi politika terén.

Ausztria


Ausztriából két partner vesz részt az ESTO projektben: az OIKOS egy olyan szervezet, mely környezetvédelemmel kapcsolatos kutatásokat végez és a természetvédelemhez kapcsolódó legjobb gyakorlatok kidolgozásán fáradozik. Az OIKOS-nak nagy gyakorlati tapasztalata van a mezőgazdaság és az ökológia (pl. pomológia) kapcsolódó területein, valamint a környezeti nevelés terén, amely vitathatatlanul gazdagítja a projektet.

A másik osztrák projektpartner az oktatási szektor képviselője, az OWET - Gyümölcstermesztési és IT Iskola-, amely pedagógiai és didaktikai tapasztalata révén játszik fontos szerepet a projektben és a tananyag kidolgozásában.

Lengyelország


A konzorcium három lengyel partnere három különböző munkaterület képviselője. A Social Ecological Institute (SIE) vidékfejlesztési feladatokban, közösségek közötti kommunikációban, önkormányzati projektekben, valamint az ökológiai gazdálkodással, a biodiverzitás védelemmel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kezdeményezések terén jártas.

A Kertészeti Kutató Intézet általános kutatási tevékenységeket végez, például a pomológia, a dísznövénytermesztés és a méhészet tárgykörében. Lengyelországban az Intézet a hagyományos gyümölcsösök szakértőjének is tekinthető, továbbá, elismert pedagógiai tapasztalattal bíró oktatási és képzési központ is.

A J. Dziubińska Mezőgazdasági Oktatási Központ mezőgazdasági szakiskola, amelynek célja, hogy oktatási és képzési tevékenységét az organikus gazdálkodással és a hagyományos gyümölcstermesztéssel is kibővítse. Az iskola pedagógiai kompetenciája meghatározó. Az intézmény egyike azoknak, melyek tesztelni fogják az ESTO projekt által elkészített tantervet.

Magyarország


Az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány célja a fenntartható fejlődés megvalósulásának elősegítése, szellemiségének terjesztése Magyarországon. Az Ökológiai Intézet arra törekszik, hogy védje a hagyományos gyümölcsösöket és óvja a természetközeli mezőgazdasági ökoszisztémákat.

A Budapesti Corvinus Egyetem Gyümölcstermő Növények Tanszéke oktató- és kutatóhely. Több kurzust szerveznek, például foglalkoznak gyümölcstermesztéssel, régi gyümölcsfajták ismertetésével és biogazdálkodással is. A BCE tanszékének munkatársai gyakorlati és elméleti tudásukkal segítik a projektanyagok minőségi kidolgozását.

Franciaország


A Solagro arra törekszik, hogy bővítse a lehetőségek körét Franciaországban az energia, a mezőgazdaság és a környezetvédelem területén. A sok éves tapasztalattal bíró szervezet francia és európai intézmények széles hálózatával működik együtt, a mezőgazdaság és a környezetvédelem különböző területein. A SOL aktív a képzés és oktatás területén is: diákok, tanácsadók és gazdák számára szerveznek tréningeket. A hagyományos gyümölcsösök támogatására  helyi kísérleti projekteket kezdeményeznek az ápolási munkákhoz, a termék feldolgozáshoz, kommunikációhoz, képzésekhez és a szakmapolitikához kapcsolódóan.

Dánia


A Blomstergaarden egy kis magán kutatóközpont, ahol a faiskolai termesztés mellett  a Koppenhágai Egyetemen gyümölcs fajta-gyűjteményét is gondozzák. Gyűjtik a kerti gyümölcsfajtákat, mint genetikai alapanyagot, annak érdekében, hogy fenntartsák és növeljék a gyümölcs fajtadiverzitást Dániában. A BLO felnőtt oktatási központként is működik, s a hagyományos gyümölcstermesztéshez kapcsolódó workshopokat, nyilvános rendezvényeket is szerveznek.