Thüringer Ökoherz e.V.

Thüringer Ökoherz jest organizacją, promującą rolnictwo ekologiczne, ochronę i zachowanie krajobrazu wiejskiego oraz zdrowy styl życia w Turyngii. Została założona przez grupę 43 ekologów w kwietniu 1991 roku.

Mamy za sobą 20 lat pracy i aktywności. Działamy na rzecz ochrony przyrody, ponieważ jest ona źródłem życia dla ludzi, zwierząt i roślin. Ponadto chcemy, by idee i zasady ochrony środowiska stały się częścią naszej codzienności. , Celem naszych działań jest podniesienie świadomości ekologicznej, przedstawianie alternatywnych, zrównoważonych dróg rozwoju i rozwój rolnictwa ekologicznego w Turyngii.

Cele te realizujemy poprzez:

1. Wspieranie działań na rzecz zachowania krajobrazu obszarów wiejskich i bioróżnorodności.

2. Organizację wystaw, targów, konferencji i wydarzeń.

3. Prowadzenie kampanii promujących rolnictwo i produkty ekologiczne oraz naturalny styl życia.

4. Prowadzenie edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

5. Prowadzenie edukacji i szkoleń na temat rolnictwa i produktu ekologicznego dla rolników, samorządów, instytucji doradczych.

6. Lobbowanie I prezentowanie naszych idei na poziomie decyzyjnym.

7. Rozwój ruchu rolnictwa społecznościowego w Turyngii.

Nasz zespół składa się z 7 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin i 10 wolontariuszy

 

 

Thüringer Ökoherz e. V.

Schlachthofstraße 8-10
99423 Weimar
Germany

Tel.: +49 36 43 / 49 63 28
Fax: +49 36 43 / 49 64 07

E-mail: info@oekoherz.de
www.oekoherz.de