Hagyományos Gyümölcsösök Európai Szakértője - ESTO

Európa tájképének formálásában a hagyományos gyümölcsösök is szerves szerepet játszanak. Az elmúlt 60 évben 80%-uk eltűnt. A modern termesztéstechnológia a termésátlagok növekedését eredményezte, ugyanakkor ez gyengébb minőséghez vezetett, csökkent a fajok és génforrások száma, a biodiverzitás. Olyan embereket, akik értenek a hagyományos gyümölcsösök műveléséhez, már alig találunk. Egész Európában az ilyenfajta szaktudás elvesztése egyre nyilvánvalóbb.

Hagyományos gyümölcsösök művelésével kapcsolatos mindenre kiterjedő anyag jelenleg nem létezik. Az ESTO projekt a gazdasági és ökológiai szempontokat is figyelembe véve, kiáll az innovatív oktatási és tanulási módszerek kidolgozása valamint, a hagyományos gyümölcsösök, mint fenntartható rendszerek és biodiverzitás képviselőinek megőrzése mellett. Ezen ültetvényeknek ugyanakkor a 21. század tájképébe is illeszkedniük kell.

A projekt az Egész életen át tartó tanulás (Lifelong Learning) Leonardo da Vinci programjának keretén belül valósul meg, hat európai ország (Ausztria, Lengyelország, Magyarország, Dánia, Franciaország, Németország) tizenkét partner szervezeteinek és szakértőinek részvételével, akik otthon vannak a hagyományos gyümölcsösök művelése, menedzselése és ezen ismeretek oktatása terén.

ESTO – a project neve mindent magában foglal:

E – európai (European)

az európai gyümölcsészet hosszú múltja – számos gyümölcsfajta Európa-szerte elterjedt, gyakran azonos néven

S – szakértő (Specialist)

szakértő (régi keletű) tudás, amelyen a hagyományos gyümölcsösök fenntartása alapszik

T – hagyományos (Traditional)

virágzó ültetvények hosszú életű fákkal, számos gyümölcsfaj és -fajta; munkahelyek, az oktatás és pihenés színhelyei; egészséges helyi élelmiszert nyújtanak

O – gyümölcsös (Orchards)

többfunkciós (ökológiai és gazdasági) fenntartható rendszer, amely garantálja a biodiverzitás magas fokát és a vonzó, egyedi tájképet