OIKOS – Instytut Ekologii Stosowanej i Badań Naukowych

Centrum Kompetencji Pomologii i Dawnych Odmian Owoców

OIKOS (założony w 2000 r.) jest instytutem prywatnym, którego celem jest prowadzenie badań naukowych w obszarze biologii, ekologii i ochrony przyrody.

Dysponujemy wieloma badaniami i raportami dotyczącymi zagadnień krajowych i międzynarodowych.

Poza ekspertyzami (oceny wpływu na środowisko, raporty Natura 2000 itp.) prowadzimy bio-monitoring (ekosystemy rzeczne, leśne, jakość powietrza, zmiany klimatu itp.).

Nasze badania są zawsze powiązanie z praktyką – np. turystyka przyrodnicza czy edukacja ekologiczna. Nasza praca to również planowanie i realizacja szlaków turystycznych, organizacja wystaw, doradztwo ekologiczne dla firm i przedsiębiorstw, m.in. otrzymaliśmy nagrodę za „Najbardziej kreatywny szlak turystyczny w Austrii”.

Usługi doradcze dla rolnictwa i leśnictwa

Innym obszarem naszego działania są usługi doradcze dla rolnictwa i leśnictwa. OIKOS opracowuje ekspertyzy w tym zakresie, dzięki nam w ciągu ostatniej dekady zawarte zostało ponad 1000 umów między właścicielami ziemi a lokalnymi władzami.

Jeszcze innym obszarem działania są badania w dziedzinie pomologii i prowadzenie akcji podnoszących świadomość na temat znaczenia dawnych odmian i ekosystemów sadowniczych. Celem tych działań jest ochrona i pomnażanie tradycyjnych sadów w Austrii. Na ten temat stworzyliśmy bazę danych i katalog zdjęć. Pracujemy również nad wypromowaniem specyficznych produktów z takich sadów poprzez zarejestrowanie ich na listach produktów tradycyjnych. Jednym z efektów naszej pracy jest zarejestrowanie lokalnej odmiany gruszki “Pöllauer Hirschbirne" na liście Komisji Europejskiej jako produktu oznaczonego znakiem „Chroniona Nazwa Pochodzenia”.

Prowadzimy również badania naukowe nad bioróżnorodnością, ale też mykologią i lichenologią. Organizujemy warsztaty na temat ekologii leśnej i ogrodnictwa, ale też uczymy wykorzystywania dzikiej roślinności w przepisach kulinarnych.

Odbiorcami naszej oferty są instytucje publiczne, lokalne władze, firmy, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, parki krajobrazowe, gminy itp.


OIKOS – Institute for Applied Ecology & Basic Research

Hartbergerstraße 40/12
8200 Gleisdorf
Austria

Fon: +43 676 544 8824

E-mail: oikos@utanet.at