Budapesztański Uniwersytet Corvinus

Historia Uniwersytetu w Budapeszcie sięga 1853 roku, kiedy Dr Ferenc Entz (doktor medycyny) założył szkołę praktycznego ogrodnictwa. W 1876 roku szkołę przeniesiono w miejsce, w którym trwa do dziś, zmieniał się tylko poziom nauczania od podstawowego aż do uniwersyteckiego. W 2004 roku dekretem Węgierskiego Parlamentu nadano Uniwersytetowi nazwę „Budapesztae?ński Uniwersytet Corvinus”.

CUB - Corvinus University Budapest prowadzi nie tylko zajęcia edukacyjne i dydaktyczne, ale również badania naukowe. Wyniki tych badań są cytowane na międzynarodowych forach. W rankingu wyższych uczelni węgierskich uniwersytet zajmuje wysoką pozycję, studiuje tu 17 000 studentów, 300 doktorantów opuściło mury uniwersytetu, prowadzone jest też kształcenie ustawiczne dla dorosłych.

Siedem fakultetów Uniwersytetu Corvinus

Uniwersytet Corvinus oferuje możliwość studiowania na jednym z 7 fakultetów: Biznesu, Administracji, Nauk ekonomicznych, Nauk społecznych, Żywności, Nauk ogrodniczych lub Architektury krajobrazu.

Fakultet Nauk ogrodniczych jest uważany za jeden z najlepszych w Europie w ciągu ostatnich 150 lat. Obecnie studiuje tu ponad 2000 studentów z Węgier, ale również z Serbii, Rumunii czy Ukrainy.  Wydział Pomologii oferuje różnego rodzaju kursy, najważniejsze z nich to: odmiany owoców i zarządzanie sadem. Ponadto prowadzone są zajęcia na temat metod pielęgnacji i cięcia drzew owocowych  czy rolnictwa ekologicznego.

Na wydziale pomologii prowadzone są również badania naukowe m.in.

1. Biologia upraw sadowniczych;

2. Hodowla drzew owocowych, badania zasobów genetycznych, badania genetyczne;

3. Badania składu owoców i składu produktów owocowych;

4. Badania odporności dawnych odmian na choroby (zaraza ogniowa, parch).

Badania prowadzone są w sadach uniwersyteckich. W sumie na obszarze ponad 15 ha posadzono 460 szlachetnych odmian drzew owocowych i odmian dzikich, większość z nich znajduje się na liście odmian europejskiego banku genów IPGRI. Wydział Pomologii współpracuje z 14 uniwersytetami na całym świecie, ale również z sadownikami na Węgrzech.

W zespole jest 3 profesorów, 2 prowadzących badania naukowe, 5 doktorów, 5 doktorantów i 4 asystentów.

Corvinus University of Budapest

29-43 Villanyi u.
1118 Budapest
Hungary

Fon: 36 (0)1 482-6284

E-mail: david.papp@uni-corvinus.hu
www.uni-corvinus.hu