Ekologiczny Instytut dla Zrównoważonego Rozwoju

Misją Ekologicznego Instytutu dla Zrównoważonego Rozwoju (założonego w 1992 r.) jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, wspieranie ekologicznych działań i aktywności, edukacja ekologiczna i tworzenie fundamentów umożliwiających wykorzystanie naukowych badań w obszarze ekologii w życiu codziennym.

Misja ta jest realizowana poprzez następujące działania:

1. Monitoring stanu środowiska, ekspertyzy, analizy I ewaluacje;

2. Rozwój i promocja zrównoważonych praktyk;

3. Promocja i wspieranie rozwoju ekosystemów rolniczych;

4. Rozwój i promocja kultury ekologicznej, podnoszenie świadomości ekologicznej, wspieranie edukacji ekologicznej;

5. Prowadzenie kampanii ekologicznych wśród i dla konsumentów.

W skład zespołu Ekologicznego Instytutu dla Zrównoważonego Rozwoju wchodzi 12 osób.

 

 

Ecological Institute for Sustainable Development

Kossuth utca 13.
H-3525 Miskolc
Hungary

Fon: (+36) 46 588-699
Fax: (+36) 46 505-768

E-mail: iroda@ecolinst.hu
www.ecolinst.hu