Solagro

SOLAGRO jest francuską organizacją pozarządową założoną w 1981 roku, niezależną od politycznych, przemysłowych czy finansowych grup. Stały zespół SOLAGRO składa się z 24 ekspertów – ds. rolnictwa, środowiska, energii i ekonomii. Celem ich działań jest zrównoważony rozwój – szczególnie w zakresie energii, rolnictwa i środowiska. Zespół przygotowuje strategie i programy rozwoju, ekspertyzy, badania, prowadzi doradztwo, opracowuje pilotażowe projekty, publikacje i przeprowadza szkolenia.

Solagro jest liderem we Francji w tworzeniu narzędzi ewaluacyjnych (http://dialecte.solagro.org/) i wskaźników, doradza rolnikom w przechodzeniu na bardziej ekonomiczne i przyjazne środowisku metody produkcji rolnej. Solagro wspiera również rozwój rolnictwa ekologicznego i tzw. agroekologii (prośrodowiskowych działań na obszarach wiejskich) we Francji, m.in. poprzez opracowanie i realizację różnorodnych projektów wzbogacających ekologiczna infrastrukturę na obszarach wiejskich (miedze, zakrzaczenia i zadrzewienia śródpolne, sady…)

Network ludzi I instytucji

Działania SOLAGRO są bezpośrednio związane z potrzebami rolnictwa, a proponowane rozwiązania służą zrównoważonemu rolnictwu. 30 lat doświadczeń sprawiło, że w bazie kontaktów znajdują się lokalne samorządy, firmy, rolnicy, organizacje rolnicze, instytucje, administracja, instytuty naukowe i badawcze, organizacje pozarządowe we Francji i w Europie.

We Francji SOLAGRO współpracuje z Ministerstwem Środowiska (Ekologii), Ministerstwem Rolnictwa, Aencją Energii i Środowiska (ADEME), Instytutem Badań Agronomicznych (INRA), Instytutem Perspektyw Rolnictwa (SSP), agencjami zasobów wodnych i innymi grupami działającymi w obszarze rolnictwa (związkami rolników, profesjonalnymi organizacjami rolniczymi, centrami doradztwa itd.), na poziomie europejskich współpracuje z europejskimi instytucjami zajmującymi się problematyką rolnictwa (JRC, EEA).

SOLAGRO organizuje szkolenia I warsztaty dla studentów, doradców rolnych i rolników; publikuje ekspertyzy i opracowania na podstawie prowadzanych w terenie badań.

SOLAGRO wspiera ochronę i pomnażanie tradycyjnych sadów poprzez realizację lokalnych projektów pilotażowych m.in. organizując szkolenia nt. cięcia drzew w sadzie tradycyjnym czy produkcji naturalnego soku jabłkowego; organizuje również warsztaty na temat zachowania ekosystemów sadowniczych oraz prowadzi działania lobbingowe.

 

Solagro

75 Voie du TOEC - CS 27608
31076 Toulouse Cedex 3
France

Fon + 33 (0)5 67 69 69 69
Fax + 33 (0)5 67 69 69 00

E-mail: philippe.pointereau@solagro.asso.fr
www.solagro.org