Blomstergaarden

Blomstergaarden jest niewielkim prywatnym centrum badań dotyczących ogrodnictwa położonym pod Viborg w Danii. Jest tu kolekcja ponad 700 dawnych i nowoczesnych odmian jabłoni, grusz, śliw, czereśni i wiśni oraz wiele odmian porzeczek i malin. W kolekcji dzikich jabłoni znajduje się ponad 200 odmian. Te kolekcje stanowią zaplecze dla Instytutu Pomologii w Kopenhadze (NordGen). Obie instytuty współpracują ze sobą zbierając materiał genetyczny z ogrodów i sadów w Danii na zlecenie Duńskiego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa.    

Blomstergaarden jest dostępny dla publiczności od maja do połowy października, zainteresowani sadami mogą obserwować drzewa od chwili kwitnienia wiosną aż do zbiorów owoców – jesienią. Eksperci z Bolmstergarden prowadzą jednocześnie badania nad historią duńskiego sadownictwa, m.in. organizują wyprawy terenowe do centralnej Jutlandii. Zajmują się również kolekcjonowaniem różnorodnych odmian i form ozdobnych drzew owocowych. Celem wszystkich działań Blomstergaadren jest zachowanie bioróżnorodności drzew owocowych.

Edukacja owocowa i atrakcja turystyczne

Produkujemy drzewa owocowe nie tylko do kolekcji w Blomstergaarden, ale też dla prywatnych hobbistów, muzeów i dla sadowników, którzy chcą zakładać tradycyjne nasadzenia sadownicze. Każdego roku, w trzecim tygodniu września, organizujemy Festiwal Owocowy. Wiosną, latem i jesienią odwiedza nas wiele osób. Organizujemy dla nich warsztaty nt. odmian, pielęgnacji, rozmnażania drzew owocowych i oprowadzamy po naszym ogrodzie. Badamy przydatność rożnych odmian do bezpośredniego spożycia czy przetwórstwa. Testujemy również przystosowanie do warunków duńskich odmian sprowadzonych z innych krajów, głównie z Ameryki, Europy Wschodniej, Szwecji czy Finlandii.

W naszej działalności – zarówno edukacyjnej, publicystycznej, jak i badawczej współpracujemy ściśle z Duńskim Muzeum Rolnictwa Gl. Estrup i Instytutem Pomologii na Uniwersytecie w Kopenhadze.

Jesteśmy otwarci na współpracę z sadownikami, instytutami naukowymi i ekspertami w Europie – chcemy wymienić się wiedzą i doświadczeniem, opowiedzieć o tym jak zajmujemy się sadami tradycyjnymi w Danii.

 

Blomstergaarden

Bjerringholmvej 14
8830 Tjele
Denmark

Fon: +45 866 512 88

E-mail:info@blomstergaardenvedviborg.dk
www.blomstergaardenvedviborg.dk