Społeczny Instytut Ekologiczny

Społeczny Instytut Ekologiczny jest organizacją pozarządową non-profit i organizacja pożytku publicznego zarejestrowaną w KRS w 1990 roku. Celami statutowymi są m.in.: działania na rzecz ekorozwoju, szczególnie na obszarach wiejskich, ochrona przyrody, środowiska, edukacja ekologiczna.

Najważniejsze projekty SIE: Kurpiowski model rolniczej bioróżnorodności; Kampanie przeciw Pestycydom i GMO; Między Bugiem a Narwią – partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej; Sieć Eko-turystyczna między Bugiem a Narwią; System certyfikacji Eko-turystycznej. 

Projekty zrealizowane w partnerstwie międzynarodowym: Zielone Mosty Monachium -Warszawa-Odessa; Wspólne drogi rozwoju Białoruś – Polska - Niemcy; Wsparcie dla rolników ekologicznych w Gruzji; Różnorodność znaczy życia, ochrona tradycyjnych sadów – Austria, Węgry, Dania, Niemcy; Wdrażanie energii odnawialnej w Mołdawii; Lokalne banki Genów w Armenii; Ecosynergy 50+  projekty wolontariatu seniorów z Niemcami i Grecją.

Jednym z ważniejszych obszarów działań SIE jest ochrona tradycyjnych sądów i promocja produktu pochodzącego z owoców dawnych odmian. W ciągu paru lat posadzonych zostało ponad 25 000 wysokopiennych drzew dawnych odmian w parkach krajobrazowych, przy szkołach gminnych, centrach doradztwa rolniczego, przy szkołach rolniczych, w skansenach i ogrodach przyklasztornych. Powstały również regionalne kolekcje dawnych odmian.

Zespół SIE prowadzi edukację ekologiczną dla dorosłych i dla dzieci. Beneficjentami tych warsztatów są również szkoły rolnicze, samorządy, rolnicy i przetwórcy. 

Organizacja współpracuje z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytutami naukowymi i ekspertami z Polski i zagranicy. 

SIE jest m.in. członkiem Polskiej Zielonej Sieci, Koalicji Klimatycznej, międzynarodowej sieci WECF (Kobiety w Europie dla wspólnej przyszłości), Międzynarodowego Towarzystwa Eko-turystycznego, sieci Pan-Europe, współpracuje z Greenpeace i WWF.

SIE wydało serię tematycznych podręczników (m.in. Rolnictwo ekologiczne, Rolnicza różnorodność biologiczna, Rodzime rasy zwierząt gospodarskich, Wirydarz Polski, Tradycyjne sady, Ogrody przyklasztorne, Dom agroturystyczny); ponadto raporty, plakaty, ulotki i filmy edukacyjne: „Kurpiowski model rolniczej bioróżnorodności”, „Nowa opowieść o sadach przyklasztornych”.


Społeczny Instytut Ekologiczny

ul. Raszyńska 32/44
02-026 Warszawa
Poland

Fon: +48 22668 97 92
Fax: +48 601091809

E-mail: biuro@sie.org.pl
www.sie.org.pl