A projekt fókuszcsoportjai

Az ESTO projekten belüli fókuszcsoportok tagjai a projekt partnerek és a hagyományos gyümölcsösökkel foglalkozó külső szakemberek. Ezeket a csoportokat ideiglenesen állítottuk fel, melynek tagjai egymással szorosan együttműködnek. Három fókuszcsoport működik az ESTO projekten belül:

FG1: Fajtaismeret

FG2: Ültetvényápolás és irányítás

FG3: Marketing és feldolgozás

A fókuszcsoportok céljai az alábbiak:

1. Az érintett szektorok sajátos szükségleteinek megfogalmazása előzetes felmérés alapján

2. A szakszöveg és a tananyag kidolgozása, értékelése

3. A tananyag megvalósítása az egyes szektorokban.

A csoportokon belüli és a projekt menedzser felé történő hatékony kommunikáció érdekében minden fókuszcsoportnak van egy vezetője. A projekt teljes időtartama alatt fókuszcsoport megbeszéléseket szervezünk és biztosítjuk a rendszeres kommunikációt a projekt résztvevői között.