Grupy robocze projektu

Grupy robocze (FG) w projekcie ESTO są to grupy, w których uczestniczą Partnerzy projektu oraz eksperci zewnętrzni zajmujący się poszczególnymi aspektami tradycyjnych sadów. W ramach Projektu ESTO zostały ustanowione trzy takie grupy:

FG 1. Pomologia
FG 2. Pielęgnacja i zarządzanie
FG 3. Produkcja i marketing

Zadania grup roboczych:

1. Reprezentowanie konkretnych potrzeb poszczególnych sektorów na podstawie analizy ex ante.

2. Opracowania i ocena tekstów eksperckich oraz programu nauczania.

3. Wdrożenie programu nauczania w poszczególnych sektorach.

W celu zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy grupą a koordynatorem głównym projektu – wyznaczony został koordynator każdej grupy.

W trakcie trwania projektu odbywają się regularne spotkania Grup Roboczych a partnerzy projektu i eksperci są w stałym kontakcie.