Målgrupper

ESTO projektet blev oprettet som reaktion på resultaterne af en tidligere Grundtvig livslang læring projekt 'Variety Means Life', som viste, at hverken undervisnings og kvalificerings-materiale og heller ikke en standardiseret undervisningsplan er til rådighed til uddannelse for traditionelle frugthave dyrkere i Europa. Derfor er ESTO projektet i færd med at skabe en innovativ undervisninsplanplan for elever / praktikanter på erhvervsskolerne, universiteter og i voksenundervisningen som tre potentielle målgrupper.

Den vidtspændende opsætning af vores ekspert konsortium af partnere og institutioner vil sikre, at alle målgrupper vil blive nået.

Målgrupperne, som projektet sigter mod at nå, vil blive integreret i udviklingen af undervisningsplanen i en deltagende måde. Den kortsigtede målgruppe vil blive aktivt involveret i planlægningen detaljerne i undervisningsplanen, og vil gennemføre pensum i pilot ’frugthave’ projekter, og også i fremtiden efter afslutningen af projektet. Denne gruppe består af:

1. Undervisere og lærere fra erhvervsskoler, universiteter, universiteter for anvendte videnskaber og voksenuddannelsesinstitutioner, der alle er aktive i landbrug, havebrug, miljø- og regional udviklingssektorer.

2. Fagfolk aktive i traditionelle frugthaver og miljømæssige netværk, der forbinder igangværende aktiviteter.

3. Brugere / elever / praktikanter: Fagfolk og studerende på erhvervsskoler, universiteter og voksenuddannelser institutioner fra landbrug, havebrug, miljø-og uddannelsessektoren, landbrugere ansatte i institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med landbrugs-, miljø-, naturbevarelse, sund ernæring og uddannelsesspørgsmål.

4. Fagfolk og undervisere fra landboforeninger.

 

Hvordan vil disse grupper blive nået og involveret i løbet af projektet?

1. Lærere og undervisere fra erhvervsskoler, universiteter for anvendt videnskab, voksenuddannelsescentre: Vi tilstræber at nå denne gruppe ved hjælp af aktiv deltagelse i udviklingen af ​​ekspertteksten af undervisningsplanen i pilot ’frugthave’ skoler, og i den endelige udformning heraf.

2. Fagfolk i landbrugs-, gartneri-, miljø-og uddannelsessektoren, ansatte i institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med landbrug, miljø, naturbevarelse, sunde ernæring og uddannelse emner: Vi tilstræber at nå denne gruppe ved at inddrage dem i fokusgrupper diskutere detaljerne i undervisningsplanen, gennemgang af materialet, givne udsagn og samarbejde om at udvikle dele af undervisningsplanen, der deltager i pilot ’frugthave’ skoler og teste materialet.

3. Brugere / elever / praktikanter: fagfolk og studerende på erhvervsskoler, universiteter og voksenuddannelser institutioner fra de landbrug, havebrug, miljø-og uddannelsessektoren: Vi vil nå denne gruppe ved at fremme deres deltagelse i afprøvning af undervisningsplanen i pilot ’frugthave’ skoler, og ved deres feedback og evaluering heraf.

4. Fagfolk fra landboforeninger: Vi vil nå denne gruppe ved hjælp af PR-arbejde, vedligeholde og udbygge kontakter, ved at danne de nationale kompetence centre, tilrettelægge og deltage i nationale møder, samt pilot ’frugthave’ skoler.