Målsætninger for projektet

Kvalifikation

Udviklingen af ​​en 120 - 160 timer ’traditionel frugthave’ modulær undervisningsplan med fokus på innovative undervisning/læringsmetoder er et af ​​de vigtigste projektmål. Undervisningsplanen vil være tilgængelig som en web-baseret undervisningsplan, der bygger på ECVET kriterier (europæisk meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse) og oversat til sprogene i de deltagende lande. Studieordningen vil blive afprøvet i pilot 'Frugthaver’ skoler og bagefter tilbydes interesserede voksne og studerende på erhvervsskoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner. Projektet har også til formål at starte integrationen af pensum i de nationale uddannelsessystemer i partnerlandene med henblik på at harmonisere uddannelsesmæssige aspekter på nationalt plan.

Øge bevidstheden om de traditionelle frugthaver

Undervisningsplanen vil blive udbredt indenfor det EU-dækkende netværk og vil bidrage til en stigning i bevidsthed og viden om traditionelle frugthavedyrkning. De nationale kompetencecentre etableret under projektet, skal lette overførsel af viden om de traditionelle frugthaver mellem fagfolk, netværk af myndigheder, institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med traditionel frugthavedyrkning og sikre netwærk på nationalt såvel som internationalt plan efter afslutningen af projektet.

Netwærk

Øko-systemerne i de traditionelle frugthaver udgør en karakteristisk landskabselement i mange europæiske lande. Denne naturtype er dog i fare i mange steder på grund af utilstrækkelig pleje, overgivelse til naturen, busk invasion, genplantning og også på grund af fraværet af (økonomisk) brug. Der er bevægelser i flere europæiske lande, der forsøger at genetablere brug af disse øko-systemer, og der er derfor et behov for og efterspørgsel til at forbinde og netværkssamarbejde disse eksisterende initiativer. De nationale kompetencecentre etableret under projektet stræber efter at levere dette manglende led på både nationalt og internationalt niveau, der giver en langsigtet fordel ud over den oprindelige omfang af projektet.

Kontinuitet og udvikling

Tilvejebringelse af uddannelse og kvalifikationer for voksne og studerende på erhvervsskoler og universiteter vil støtte udviklingen af et stabilt system for brugen af ​​traditionelle frugthaver og deres produkter. Undervise i den økologiske baggrund til at pleje og vedligeholdelse af de traditionelle frugthaver og alle trin i produktion, forarbejdning og markedsføring, vil de økonomiske og økologiske funktioner i frugtplantager være sikret. Således vil traditionelle frugthaver blive opretholdt som en kilde til sund regional mad og en efterspørgsel efter ekspert-færdigheder vil blive oprettet på arbejdsmarkedet i landdistrikterne.