A projekt céljai

képesítés    

A projekt egyik fő célja egy 120-160 órás „hagyományos gyümölcsészet” tananyag kidolgozása, innovatív tanítási/gyakorlási módszerek alkalmazásával. A tananyag a web-en keresztül lesz elérhető az ECVET (Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer) kritériumoknak megfelelő formában és a résztvevő országok nyelvére lefordításra kerül. A tananyagot ún. pilóta kurzusokon („Gyümölcsös iskola”) teszteljük, ezt követően ajánljuk a felnőttképzés, középiskolák, egyetemek és egyéb képzőhelyek figyelmébe. A projektet szeretnénk beépíteni a partner tagországok nemzeti képzési rendszerébe is.

A hagyományos gyümölcsösök ismertségének növelése

 A tananyag a konzorcium tagországainak körében kerül bevezetésre és hozzájárul a hagyományos gyümölcsösök növekvő ismertségéhez és a hozzájuk kapcsolódó ismeretanyag növekedéséhez. A projekt futamideje alatt felállított nemzeti szakértő központok fogják biztosítani a hagyományos gyümölcsösökkel foglalkozó szakemberek, hatóságok, intézmények, szervezetek közötti tudás transzfert a projekt lezárulása után.

Hálózat

A hagyományos gyümölcsösök ökoszisztémái a legtöbb európai ország sajátos tájképéhez tartoznak. Ezek az élőhelyek sajnos a legtöbb helyen veszélyeztetettek az ápolatlanság, elhanyagoltság, erdősödés, kivágás, vagy a(z ökológiai) gazdálkodás hiánya miatt. Számos európai országban vannak törekvések az ilyen ökoszisztémák újra használatba vételére, ezért felmerül az igény ezen törekvések összekapcsolására, hálózattá építésére. A projekt keretében felállításra kerülő Nemzeti Szakértő Központok fogják pótolni ezt a hiányzó láncszemet mind nemzeti, mind nemzetközi szinten a projekt kezdeti hatáskörén túlmenő hosszútávú hasznosulás érdekében.

Folytonosság és fejlődés

A felnőttek, középiskolások és egyetemisták oktatása és képesítése segíti a hagyományos gyümölcsösök és a belőlük származó termékek hasznosítási rendszerének kiépítését. A hagyományos gyümölcsös gondozásának, ápolásának ökológiai szemlélete, a termelés, feldolgozás, marketing minden lépésének elsajátítása révén a gyümölcsösök ökológiai és gazdasági funkciói megvalósulhatnak. A hagyományos gyümölcsösök így a helyi egészséges élelmiszer előállítás forrásaivá válnak, a szegényebb területek munkaerő piacán pedig a bennük jártas szakemberek iránti kereslet jelentkezik majd.