Słownik wyrazów związanych z sadami

Mały słownik wyrazów związanych z sadami jest jednym z rezultatów wcześniejszego projektu, który był realizowany przez partnerstwo w latach 2008-2010 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerstwa Grundtviga pt. "Różnorodność oznacza życie”.

Słownik zawiera ponad 200 najczęściej używanych słów, pojęć i zwrotów dotyczących sadów tradycyjnych przetłumaczonych na 5 języków partnerów projektu: angielski, niemiecki, węgierski, polski i duński. Integralną częścią słownika są ilustracje.

Pełna wersja słownika po angielsku, niemiecku, węgiersku, polsku i duńsku